Główny organizator: Podkarpacka Federacja Sportu

Adres Biura OOM: ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów

Tel.: 17 852 79 86

e-mail: oom@podkarpackisport.pl