Druk zgłoszenia i lista meldunkowa są już dostępne

W zakładce „Druki” dostępny jest już formularz Zgłoszenia do OOM oraz Lista meldunkowa. Zobacz szczegóły.

Zgłoszenie

  • Formularz proszę wypełniać TYLKO NA KOMPUTERZE.
  • NIE WPISYWAĆ zawodników i klubów bez licencji PZS.
  • 1. EGZEMPLARZ proszę wysłać e-mailem na adres: oom@podkarpackisport.pl, a ORYGINAŁ pocztą na adres: Podkarpacka Federacja Sportu, 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a.
  • 2. EGZEMPLARZ proszę wysłać e-mailem do koordynatora zawodów.

Lista meldunkowa

  • Listy meldunkowe WYPEŁNIONE NA KOMPUTERZE proszę przygotować przed przyjazdem na OOM.
  • Każdy uczestnik XXIV OOM (zawodnik, trener, sędzia, osoba funkcyjna) składa własnoręczny, czytelny podpis.

 

Oba formularze w jednym pliku do pobraniaTUTAJ